KAIP VISKAS PRASIDĖJO?

Kaip rodo istoriniai šaltiniai, „Utenos prekyba“ pirmą kartą paminėta dar 1924 m. Tuo metu organizacija vadinosi Utenos žemės ūkio draugija ir priklausė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungai „Lietūkis“. Jau įkūrimo metais kooperatyvui priklausė 84 nariai ir jų skaičius nuolat augo, o 1933-iaisiais metais krašte veikė jau 9 kooperatyvai: Utenos, Leliūnų, Molėtų, Debeikių, Anykščių, Vyžuonų, Alantos, Videniškių ir kiti. Utenos kooperatyvo narių veikla buvo sėkminga: draugijos kaupė patirtį, įstatinį kapitalą ir paskutiniais Lietuvos nepriklausomybės metais jau buvo svarbus rinkos dalyvis visoje apskrityje.
Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos ūkio pertvarkymas socialistiniais pagrindais, kuris turėjo įtakos ir kooperacijai. Visi „Lietūkio“ žemės ūkio kooperatyvai, žemės ūkio draugijos ir jų skyriai sujungti į respublikinę vartotojų kooperatyvų sąjungą. Po karo veikė kaip Utenos apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga, o panaikinus apskritis reorganizuota į Utenos rajono vartotojų kooperatyvų sąjungą. 1994 m. po dar vienos reorganizacijos įmonė tapo Utenos rajono vartotojų kooperatyvų, o 2010 m. pakeitus teisinį statusą – UAB „Utenos prekyba“.

NEPAISANT ISTORINIŲ POKYČIŲ VYKUSIŲ IR ATKURTOS LIETUVOS METU UTENOS RAJONO VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS NUO 2010 M. VEIKLĄ VYKDO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS UTENOS PREKYBA VARDU.