LOTERIJOS „VIEŠINTŲ PARDUOTUVĖS 1 METŲ GIMTADIENIS!“ TAISYKLĖS

 

 

 1. Bendrosios nuostatos:
  1.1. Loterijos organizatorius yra UAB Utenos prekyba (toliau – Organizatorius). Loterijos vieta – Viešintų parduotuvė, Vytauto g. 22.
  1.2. Loterija vyksta nuo 2021 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 31 d. įskaitytinai.
  1.3. Loterijoje dalyvauja tik Viešintų parduotuvės pirkimo kasos kvitai, kurie išduoti nuo 2021 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 31 d. įskaitytinai,
  1.4. Loterijoje gali dalyvauti pilnamečiai fiziniai asmenys.

1.5. Loterijoje negali dalyvauti loterijos organizatoriai, t. y., UAB Utenos prekyba darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 

 1. Loterijos prizas:
  2.1. Utenos prekybos dovanų kuponas 200 Eur sumai apsipirkti Viešintų parduotuvėje, Vytauto g. 22. Kupono galiojimo terminas iki 2022 m. birželio 1 d.

2.2. Prizas į piniginį ekvivalentą nekeičiamas.

 

 1. Loterijos sąlygos:
  3.1. Laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 31 d. (įskaitytinai), Viešintų parduotuvėje, Vytauto g. 22, Pirkėjui apsipirkus už 15 Eur ar daugiau, suteikiama galimybė dalyvauti loterijoje. Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai ir elektroninės cigaretės, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, dovanų kortelės, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), spauda.
  3.2. Pirkėjas, norėdamas dalyvauti loterijoje, ant kitos kasos kvito pusės užrašo savo vardą, pavardę ir telefono numerį.
  3.3. Kasos kvitą su nurodytu vardu, pavarde ir telefono numeriu reikia įmesti į specialią pažymėtą loterijos dėžę, esančią Viešintų parduotuvėje.
  3.4. Loterijoje galima dalyvauti neribotai. Kiekvienas kasos kvitas loterijoje dalyvauja kaip atskiras vienetas.

 

 1. Laimėtojo nustatymas ir prizų įteikimas:
  4.1. Loterijos prizą Organizatoriaus sudarytos komisijos traukimo būdu gali laimėti vienas loterijos dalyvis, atitinkantis loterijos taisyklių sąlygas.
  4.2. Laimėtojas bus išrinktas 2022 m. vasario 1 d. ir su juo susisiekiama dėl prizo atsiėmimo.
  4.3. Perduodant Prizą, Organizatorius gali paprašyti pateikti Laimėtojo amžių patvirtinantį dokumentą.
 2. Kitos sąlygos:
  5.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti loterijos taisykles ir (ar) nutraukti loteriją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios loterijos taisyklės.
  5.2. Prizo Laimėtojas, nurodant vardą, bus skelbiamas viešai interneto svetainėje www.utenosprekyba.lt., Organizatoriaus Facebook paskyroje.
  5.3. Loterijos dalyvis, dalyvaudamas loterijoje, išreiškia savo sutikimą, kad jo vardas ir/ar atvaizdas būtų naudojamas Organizatoriaus Facebook profilyje, internetinėje svetainėje loterijos viešinimo tikslu.
  5.4. Su loterijos taisyklėmis galima susipažinti interneto svetainėje www.utenosprekyba.lt.
  5.5. Loterijos organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu loterijoje, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu loterijos metu.
  5.6. Asmenys, dalyvaujantys loterijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.